Tietosuojaseloste

Putki-Heikkilä Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Laadittu 27.10.2019
Viimeisin muutos 27.10.2019

1. Rekisterinpitäjä

Putki-Heikkilä Oy
Alakorkalontie 32
96300 Rovaniemi
Puh. 016 342 1050
Y-tunnus: 02973105

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tomi Heikkilä
tomi.heikkila@putkiheikkila.fi

3. Rekisterin nimi

Putki-Heikkilä Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään Putki-Heikkilä Oy:n toimesta sopimukseen perustuvien palveluiden tuottamiseen ja asiakassuhteen hoitoon sekä oikeutettuun etuun perustuvaan kohdennettuun asiakas- ja markkinointiviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja rekisteröidyistä:
– Nimi
– Yhteystiedot (Osoite, puhelinnumero, sähköposti)
– Yritys/organisaatio
– Asema
– Muut suostumukseen perustuvat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä voi olla rekisteröidyn itse antamat tiedot, sopimukset ja julkiset rekisterit.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja vain rekisteröidyn suostumuksella.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain sallimissa rajoissa vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojaus on toteutettu asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin toimin. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta joiden tehtävään käsittely oleellisesti kuuluu.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kun se on tarpeellista tässä selosteessa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
– Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
– Saada pääsy tietoihin
– Oikaista tietoja
– Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
– Rajoittaa tietojen käsittelyä
– Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– Vastustaa tietojen käsittelyä
– Tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 
Edellä mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterin pitäjään.

12. Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. 

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
– käyttäjän IP-osoite
– kellonaika
– käytetyt sivut
– selaintyyppi
– mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
– miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
– mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Verkkosivuillamme käytetetään Google Analytics ja Google Tag Manager -palveluita käytön analysointiin ja seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla, mutta tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän käyttöä voitaisiin seurata.

Google Analyticsiin kerättyjä tietoja säilytetään 26 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

 
Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista.